Gubben ska heta Färnblom

Det finns en äldre man i boken, som mest lever för sin kolonilott sedan hans fru gått bort. Han ska få heta Färnblom. Jag bara älskar det efternamnet. Dessutom verkar det knappt finnas någon som heter så. Men nu finns det i alla fall en.

Annonser

Olika nyanser av medvetslöshet

I dag har jag lärt mig vad jag behöver veta om olika typer av medvetslöshet (koma); temporär, permanent eller semipermanent och locked-in-syndrome.

Semipermanent koma verkade först passa bra för den tilltänkta kvinnan i min bok. Men den varar enligt de definitioner som jag hittar i månader eller år. Det är för lång tid.

Alternativet blir då hjärnskakning (commotio). Men då kommer hon lite väl lätt undan.

I stället kan hon få en hjärnblödning, varianten subduralblödning.  Den kan orsakas av yttre våld. Symptomen kan utvecklas långsamt och leda till bland annat förvirring och glömska. Det passar fint.