Olika nyanser av medvetslöshet

I dag har jag lärt mig vad jag behöver veta om olika typer av medvetslöshet (koma); temporär, permanent eller semipermanent och locked-in-syndrome.

Semipermanent koma verkade först passa bra för den tilltänkta kvinnan i min bok. Men den varar enligt de definitioner som jag hittar i månader eller år. Det är för lång tid.

Alternativet blir då hjärnskakning (commotio). Men då kommer hon lite väl lätt undan.

I stället kan hon få en hjärnblödning, varianten subduralblödning.  Den kan orsakas av yttre våld. Symptomen kan utvecklas långsamt och leda till bland annat förvirring och glömska. Det passar fint.