Redigering, redigering

Hon släckte lampan och sjönk ner i sängen. Strålkastarljusen från en bil utanför drog snabbt över väggen på andra sidan rummet. Hon hörde bildörrar slå igen och sedan vaga röster. Tanken om vilka de kunde vara, som parkerade nära hennes hus i natten, intresserade henne. Ändå gled den undan. Tåget mot sömnen drog istället vidare. Det passerade Lilian: Vad gjorde hon nu, sov hon också? Ensam i sitt rum, omgiven av ett maskinellt utövande av vård, tilltittad i mån av tid. Hade ögonlocken slutit sig kring Lilians eftertänksamma blick? När hon blundade, såg hon då framför sig det första barnet? Tänkte hon på flickan vid namn?

Annonser